IP: 34.238.192.150
Главная TUNTURI тренажеры Прайс-лист Тунтури TUNTURI

Прайс-лист тренажеры Тунтури TUNTURI

Тренажёры    
Тунтури    
Беговая Дорожка Тунтури Т20 Tunturi   42390,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т30 Tunturi   42790,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т40 Tunturi   105 200,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т50 Tunturi   123 600,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т60 Tunturi   145 600,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т70 Tunturi   164 970,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т80 Tunturi   183 920,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т85 Tunturi   208 280,00 руб
Беговая Дорожка Тунтури Т90 Tunturi   198 406,00 руб
Велоэргометр Тунтури F-20 Tunturi   17590,00 руб
Велоэргометр Тунтури F-30 Tunturi   28728,00 руб
Велоэргометр Тунтури F-35 Tunturi   39 753,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-25   42 000,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-30   47 600,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-30L открытая рама   47 600,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-30R горизонтальный   47 600,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-40   50 240,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-60   73 440,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-60 PRO   73 440,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-60 R горизонтальный   78 400,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-80   86 800,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-80 L открытая рама   86 800,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-80 R горизонтальный   135 270,00 руб
Велоэргометр Tunturi Тунтури E-85   65555,00 руб
Эллипсоид Тунтури C20 TUNTURI   25390,00 руб
Эллипсоид Тунтури C30 TUNTURI   25590,00 руб
Эллипсоид Тунтури C35CF35 TUNTURI   53 590,00 руб
Эллипсоид Тунтури C40 TUNTURI   32690,00 руб
Эллипсоид Тунтури C45 TUNTURI   69111,00 руб
Эллипсоид Тунтури C60 TUNTURI 19 дюймов   45 900,00 руб
Эллипсоид Тунтури C65 TUNTURI   91 240,00 руб
Эллипсоид Тунтури C80 TUNTURI   109 590,00 руб
Эллипсоид Тунтури C85 TUNTURI   124 400,00 руб
Эллипсоид Тунтури Cross Sprinter   157 200,00 руб
Эллипсоид Тунтури CrossTrainer   178 000,00 руб

Тренажеры Тунтури в Екатеринбурге Tunturi здесь

Политика конфиденциальности

г. Екатеринбург, Амундсена, 65

Тел. 267-70-46

zakaz@kumite-sport.ru